Technische Commissie

Zittend v.l.n.r. John Arts, Hans Keiren. Maarten Rutten, Roy van Breukelen
Staand v.l.n.r. Shurell Wilson, Johan Peeters, Len van Lier, Anja van de Voort, Maurice Dorssers
Op de foto ontbreekt Sander Arts

Taakverdeling TC:
Maarten Rutten: Voorzitter, beleid
Shurell Wilson: Technisch jeugdcoordinator, JO13 en lager, materialen
Sander Arts: A-selectie senioren, materialen
Maurice Dorssers: B/C-selectie senioren, bestuur, beleid
Len van Lier: Dames/meisjes
Hans Keiren: B/C-selectie senioren
John Arts: JO15 en hoger
Anja van de Voort: beleid, notuliste
Johan Peeters: A-selectie senioren
Roy van Breukelen: JO13 en lager, keepers, communicatie