Programma zaterdag 9 juni Jeugdslotdag

9.00-11.00 uur Kabouters, JO8, JO9, JO10, JO11.

11.30-12.30 uur Penaltybokaal voor JO8 t/m JO11.

11.30-13.30 uur JO13, JO15.

14.00-16.00 uur JO17, JO19, meidenteams

Verder info volgt later via de leiding.