• Werkgroep IT (Stan en Marc van Lier, Ron vd Voort, Leon Drissen en Jean-Pierre van Hensberg):
  • Houdt zich bezig met IT-gerelateerde onderwerpen zoals, sportlink, social media, website, TV krant kantine, computers vv Helden, etc.
  • Vrijwilligers met IT-affiniteit die mee willen helpen zijn welkom.
 • De eerste teamfoto’s zijn gemaakt. Over ca. 3 weken is dit afgerond.
 • De voorbereidingen voor verklaring goed gedrag van een aantal kaderleden worden voorbereid.
 • Marion Pleijhuis gaat de functie van vertrouwenspersoon vervullen.
 • Ondanks het verzoek van enkele leden blijven we plastic bekers gebruiken op de zondagmiddag. De regelgeving van de KNVB en de vervelende gevolgen bij het niet volledig naleven van deze regels zijn bepalend voor dit standpunt.
 • De jaarvergadering vindt plaats op 26 oktober.
   Agenda:

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Notulen vorige vergadering
  • Ingekomen stukken
  • Jaarverslag
  • Financieel verslag
  • Verslag kascommissie
  • Bestuursverkiezing
  • Benoeming ereleden
  • Mededelingen
  • Rondvraag
  • Sluiting
 • Op 9 en 10 juni 2018 vieren wij ons 75-jarig jubileum: s.v.p. niet voor toernooien inschrijven in dit weekeinde.