Velden:

Onze velden zullen de komende maanden weer erg intensief worden belast door de diverse jeugd- en senioren teams.

Het is dan ook belangrijk dat de velden goed worden geprepareerd:

  • De vorige week is het hoofdveld reeds gerold.
  • In het begin van deze week worden alle overige velden (zowel wedstrijd alsook trainingsvelden) gewiedegd.

Positief is bovendien dat een andere belasting van de velden (laat de allerjongste jeugd veel op het hoofdveld spelen)

de kwaliteit van de velden ten goede  komt.

Samenwerking Vrouwen- en Meidenvoetbal Sporting Peel en Maas

De samenwerking tussen Panningen, Helden, Egchel en BEVO zal verder gaan onder de naam: SVO Sporting Peel en Maas. SVO staat voor Samenwerking Vrouwen/meiden Opleiding. De samenwerking zal gelden voor tenminste drie seizoenen conform regeling KNVB. De samenwerking omvat de gehele Vrouwen- en Meidenafdeling van Panningen, Helden, Egchel en BEVO. De samenwerking betreft alle speelsters in de leeftijd vanaf 13 jaar (MO15) en start in het seizoen 2017-2018. Door de commissie Samenwerking is een convenant opgesteld dat voor draagvlak binnen de diverse verenigingsbesturen moet gaan zorgen. Nadat enkele onderwerpen extra zijn toegelicht, is dit convenant door het bestuur van vv helden akkoord bevonden.

BBQ

De jaarlijkse BBQ vindt dit seizoen niet tijdens de laatste thuiswedstrijd (Helden 1 – Panningen 1) plaats, maar staat gepland op 13 mei (Helden 1 – SVC2000 1).

Dit alles vanwege organisatorische redenen.

Grote Club actie

JO15-2 heeft de Grote Club actie gewonnen. De  prijs voor deze winnaars bestaat o.a. uit:

Training verzorgd door een aantal selectiespelers

Team wordt in de spotlights gezet tijdens thuiswedstrijd onder genot van een hapje en een drankje.