Ik wil vriend worden van vv Helden

Ik wil vriend worden van vv Helden

Ik word lid van de Vrienden van vv Helden

Ga je er mee akkoord dat vv Helden jaarlijks in de maand september € 50,00 van bovengenoemde bankrekening afschrijft?

Jao, ich waer lid van de vrienden van vv Helden totdet ich de vriendschap beëindig.